Ukradziono rudę złota o wartości ponad 8 mln. dolarów

Bandyci ukradli  w kopalni El Gallo  w meksykańskim stanie Sinaloa około 7 tys. uncji złota o wartości ponad 8 milionów dolarów. Złoto miało  postać rudy z szacowanego na 900 kg koncentratu złotonośnego. Choć zakład McEwen posiada polisę ubezpieczeniowa, jednak  nie wystarczy ona na pokrycie całej przewidywanej straty. Podczas rabunku nie została ranna żadna osoba, ani […]

Ukradziono rudę złota o wartości ponad 8 mln. dolarów

Bandyci ukradli  w kopalni El Gallo  w meksykańskim stanie Sinaloa około 7 tys. uncji złota o wartości ponad 8 milionów dolarów. Złoto miało  postać rudy z szacowanego na 900 kg koncentratu złotonośnego. Choć zakład McEwen posiada polisę ubezpieczeniowa, jednak  nie wystarczy ona na pokrycie całej przewidywanej straty. Podczas rabunku nie została ranna żadna osoba, ani […]

Złoto Wrocławia

Ukazała się książka „Złoto Wrocławia”. Autorem jest wrocławska pisarka Jolanta Maria Kaleta. Opisuje  jedna z największych zagadek drugiej wojny światowej, a mianowicie ukrycia siedmiu ton złota z Banku Breslau. W Festung Breslau, przygotowującej się do odparcia ataku Armii Czerwonej, niewielka grupa oficerów Abwehry i SS organizuje tajną akcję wywiezienia i ukrycia skrzyń zawierających złote depozyty […]

Złoto z koreańskich kopalni

Dzięki  umowie, zawartej przez rząd Korei Północnej i przedsiębiorstwa chińskie a dotyczącą wspólnego wydobycia koreańskich minerałów będzie możliwe wydobycie złota. Rząd Korei  wniósł do niej dwie kopalnie – złota i rudy żelaza, a Chińczycy pokryją koszty wyposażenia technicznego i eksploatacji surowców.   Chińczycy od kilku lat prowadzą eksploatację północnokoreańskich złóż mineralnych. Wartość importu tych kopalin od kilku lat znacznie wzrasta. Ponad połowę towarów, sprowadzanych […]

Złoża złota

Złoża złota   Tworzy dwa podstawowe typy złóż:   –    złoża pierwotne – związane z wysokotemperaturowymi żyłami hydrotermalnymi, przecinającymi skały wylewne, z żyłami kwarcowymi i skałami metamorficznymi. Bywa spotykane z kwarcem, pirytem, chalkopirytem, galeną, sfalerytem, barytem, fluorytem, srebrem rodzimym –    złoża wtórne – związane ze skałami okruchowymi, powstałymi wskutek niszczenia wcześniejszych złóż pierwotnych. Znajdowane jest […]

Kopalnia srebra Rammelsberg

Kopalnia srebra Rammelsberg – dawna kopalnia rudy miedzi, cynku, srebra i ołowiu położona na stoku góry Rammelsberg (636 m n.p.m.) na południe od Goslaru w Dolnej Saksonii w środkowych Niemczech. Kopalnia Rammelsberg jako jedyna kopalnia rudy na świecie pracowała nieprzerwanie przez ponad 1000 lat (968-1988). W 1992 kopalnia wraz ze średniowiecznym starym miastem w Goslarze […]

Gorączka złota

Gorączka złota – napływ dużej liczby osób chcących się szybko wzbogacić na tereny, gdzie odkryto złoża szlachetnych kruszców, szczególnie złota. Terminem tym określa się także pogoń za zyskiem pochodzącym z innych źródeł. Gorączki złota przyczyniały się do zasiedlania nowych terenów Ameryki Północnej i Australii.   Słynne „gorączki złota”:    –   Druga wyprawa Krzysztofa Kolumba – […]