Biżuteria z wykopalisk w baku paliwa

Przemyt ok. 40 sztuk biżuterii funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej odkryli w zbiorniku paliwa auta, którym wjeżdżała do Polski 62-letnia obywatelka Białorusi. Archeologiczne artefakty były zabezpieczone folią i zatopione w zbiorniku.

Specjaliści uważają, iż pochodzą one z różnych epok i różnych wykopalisk archeologicznych na Wschodzie (m.in. z Kaukazu i Ukrainy).

Wśród nich znajdują się egzemplarze, które mogą być datowane nawet na XV wiek przed naszą erą. Białorusinka, która próbowała wwieźć nielegalnie przedmioty do Polski, tłumaczyła celnikom że chciała je sprzedać w Warszawie.
We wszczętym przeciwko niej postępowaniu biegli z zakresu archeologii dokładnie zbadają oraz wycenią zatrzymane znalezisko.