Złoto ze ścieków

Złoto i srebro w  szwajcarskich  ściekach o  wartości trzech milionów franków przepada każdego roku.

W ramach badania przeprowadzonego przez chemików ze Szwajcarskiego federalnego instytutu wodnego  zbadano odpady trafiające do oczyszczalni ścieków.
Poza złotem o wartości 1,5 mln, badacze trafili na metale ziem rzadkich takie jak gadolin oraz niob.
Jednak na chwilę obecną ich odzyskiwanie ze ścieków jest obecnie nieopłacalne.


Stężenia różnią się znacznie w całym państwie. Większe ilości rutenu, rodu i złota znaleziono w Jurze, przypuszczalnie z branży zegarmistrzowskiej. Dużo producentów zegarków w Szwajcarii skupia się wokół Le Locle i La Chaux de Fonds w górach Jura, a także w pobliżu Bienne. Instytut stwierdził, że w kantonie Ticino, gdzie znajduje się kilka rafinerii złota, koncentracja złota w szlamach ściekowych jest wystarczająco wysoka, aby odzysk był potencjalnie warty zachodu. Jednak w większości przypadków odzyskiwanie i recykling nie byłyby opłacalne. Zmierzone stężenia nie stanowią zagrożenia dla środowiska, dodano. W większości przypadków stężenia nie miały znaczenia dla ekotoksykologii i leżały poniżej określonych granic.