Złoty pociąg coraz bliżej.

Po prawie roku domysłów i spekulacji spółka XYZ  rozpocznie wykopy w nasypie kolejowym.
Został  ustalony harmonogram prac. Konserwator zabytków w Wałbrzychu także wyraził zgodę.


Będą wycinane drzewa, kopane wielkie odkrywki,  za pomocą ciężkiego sprzętu wykonane będą  trzy tunele w poprzek skarpy o długości około 9 metrów. Wyryte też zostaną. wykopy kontrolne, które pozwolą dokładnie ocenić gdzie znajdują się tajemnicze tunele.Wszyscy wierzą w to, że wreszcie wyjaśni się, że nic tam nie ma :-)